سطح مقدماتی اول زبان چینی(آموزش تلفظ صحیح آواها)

۱۰ جلسه خصوصی
چینی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۲,۳۰۰ تومان
دیدگاه‌ها