اسپیکینگ آیلتس

استاد المیرا اسدپور
۱ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A2
۶۰ دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کره ای از پایه

استاد مریم نوریه
۶ جلسه گروهی  ۶ نفره
کره‌ای
سطح A1
۶۰ دقیقه
۴۸۰,۰۰۰ تومان

A1

استاد مریم کمال زاده
۱۰ جلسه گروهی  ۱۰ نفره
آلمانی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

IELTS Course

استاد یونس دیرکوند
۸ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح B1
۹۰ دقیقه
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزش انگلیسی برای پرستاران

استاد آرین معماری
۵ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A2
۶۰ دقیقه
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مکالمه عمومی

استاد سوگل انصاری
۴ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A2
۶۰ دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Top notch 1

استاد مریم پیمانی
۱۲ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

دوره فشرده تقویت GRAMMAR و WRITING

استاد بدر میردامادی
۸ جلسه گروهی  ۱۵ نفره
انگلیسی
سطح B1
۶۰ دقیقه
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره فشرده تقویت مهارت شنیداری (LISTENING)

استاد بدر میردامادی
۶ جلسه گروهی  ۱۵ نفره
انگلیسی
سطح B1
۶۰ دقیقه
۹۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان نهم متوسطه اول

استاد مهناز سعیدی
۱۶ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A2
۶۰ دقیقه
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اسپانیایی مقدماتی

استاد فریا مخابری
۶ جلسه خصوصی
اسپانیایی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۳۸۰ تومان

سطح مقدماتی اول زبان چینی(آموزش تلفظ صحیح آواها)

استاد نگار شربتی
۱۰ جلسه خصوصی
چینی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۲,۳۰۰ تومان

Family and friends 1&2

استاد مریم پیمانی
۲۴ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

مکالمه مبتدی

استاد پریسا جاویدی
۱۰ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمادگی تومر

استاد مریم جمشیدی
۲۰ جلسه خصوصی
ترکی
سطح C1
۶۰ دقیقه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرامر سطح N5

استاد کیانا علیمحمدی
۳۰ جلسه خصوصی
ژاپنی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

La grammaire française (1)

استاد محبوبه قائمی
۱۰ جلسه خصوصی
فرانسوی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آمادگی DELF A2

استاد محبوبه قائمی
۲۵ جلسه خصوصی
فرانسوی
سطح A2
۶۰ دقیقه
۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان

آمادگی آیلتس و مکالمه

استاد صدف اسفندیاری
۱ جلسه خصوصی
انگلیسی
سطح C1
۶۰ دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

مکالمه و نوشتار ترکی فشرده (سطح پایه)

استاد مهران نمازی
۱۰ جلسه خصوصی
ترکی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان