شرکت ایده گستران علم فردا با نام تجاری نیمکت، جهت ارتقا کمی و کیفی فعالیت‌ها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به کاربران خود و جهت متعادل و منطقی نمودن نحوه تصمیم‌گیری نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات کاربران یا هر عمل که برخلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این آیین‌نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراهای مصوب نسبت به کاربران استاد خاطی به‌عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تأخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هرچه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که به‌صورت جزئی در این آیین‌نامه قید گردیده است، اقدام به تصویب آیین‌نامه انضباطی زیر می‌نماید.

 

ماده ۱) تعاریف

 ۱-۱) آیین‌نامه انضباطی: مجموعه‌قواعدی که از سمت شرکت جهت رفتار کاربران استاد تنظیم شده است.
 
 
 ۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت که مسئولیت رسیدگی به تخلفات و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرج را دارند.
 
 
 ۱-۳) تخلفات: اعمال و رفتاری که انجام یا عدم انجام آن به‌عنوان تعهد بر عهده کاربر است و مطابق آیین‌نامه برای آن خسارت تعیین شده است.
 
 
 ۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که جهت رفع آثار بد تخلفات و متنبه کردن متخلف توسط کمیته انضباطی اعمال می‌گردد و نزد نیمکت محفوظ است.
 
 
 ۱-۵) تشویقات: اقداماتی که باتوجه‌به ارزیابی‌های دوره‌‌ای توسط واحد مدیریت کیفیت معرفی و اعمال می‌گردد.
 
 
 ۱-۶) آیین رسیدگی: مجموعه‌قواعد و اصولی که برای مدیریت اعمال و رفتار مشمول این آیین‌نامه توسط شرکت تأیید و تصویب گردیده است.

 

 

 
 ماده ۲) کارگروه انضباطی

 کارگروه انضباطی متشکل از سه نفر نماینده مطابق زیر است:
 - مدیرعامل
 - مدیر آموزش
 - مدیر واپایش کیفیت (خدمات مشتریان)
 
 جلسات کارگروه با حضور هر سه نماینده رسمیت یافته و تصمیم متخذه برای استاد، زبان‌آموز و یا شرکت لازم‌الاجراست.

 

 

ماده ۳) تخلفات

 تخلفات کاربران استاد نیمکت باتوجه‌به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به ۳ گروه دسته‌بندی می‌گردند که به شرح ذیل است:

 

 

تخلفات گروه اول

 تخلفات و جرایمی که جنبه جزایی داشته و شرکت علاوه بر جبران خسارت تعیین شده، به اعلام مراجع قضایی ذی‌صلاح اقدام می‌نماید.
 
 

 ۱- مباشرت یا مشارکت در افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی، اخبار، اطلاعات و آمار محرمانه به اشخاص حقیقی و حقوقی

 
 

 ۲- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در نشر اکاذیب درباره نیمکت

 
 

 ۳- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در کلاهبرداری و سوءاستفاده از نیمکت

 
 

 ۴- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در اعمال خشونت‌آمیز کلامی از جمله فحاشی

 
 

 ۵- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب سایر جرایمی که طبق قوانین موضوعه کشور جرم شناخته می‌شود.

 

 

تخلفات گروه دوم

 تخلفات عدم رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین اطلاع‌رسانی شده (به هر نحوی) و آموزش‌داده‌شده توسط شرکت.
 
 

 ۶- ایجاد اذیت کلامی برای زبان‌آموز

 
 

 ۷- عدم رعایت شئون اسلامی

 
 

 ۸- ارتباط و یا صحبت خارج از عرف با زبان‌آموز

 
 

 ۹- انجام تبلیغات جهت عرضه و فروش محصولات خود یا دیگری در جلسات آزمایشی یا اصلی

 
 

 ۱۰- تماس با زبان‌آموز و ایجاد مزاحمت

 
 

 ۱۱- انتقال جلسه به خارج از پلتفرم برگزاری نیمکت بدون اطلاع به پشتیبانی

 
 

 ۱۲- دریافت وجه از زبان‌آموز به‌صورت انتقال وجه (کارت به کارت)

 
 

 ۱۳- دریافت و یا دادن شماره تماس جهت ارتباط با زبان‌آموز در خارج از پلتفرم

 
 

 ۱۴- مشارکت در ارسال هرزنامه، زبان توهین‌آمیز، فحاشی، سرقت اطلاعات شخصی و...

 
 

 ۱۵- ارائه یا ارسال اطلاعات اشتباه

 
 

 ۱۶- برنامه‌ریزی شروع جلسات زبان‌آموزان قلابی یا خود

 
 

 ۱۷- ارسال اطلاعات تماس شخصی شامل اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی، نشانی ایمیل، وبلاگ، وبگاه، نام‌های کاربری و...

 

 

تخلفات گروه سوم

 تخلفات عدم رعایت دستورالعمل‌های کیفیتی ارائه خدمات طی آموزش‌های اولیه و تکمیلی و عدم توجه به اطلاع‌رسانی‌ها و فراخوان‌های شرکت.
 
 

 ۱۸- میانگین امتیاز پایین - عدم شرکت در جلسات بدون اطلاع به پشتیبانی، تعداد لغو بالا جلسات

 
 

 ۱۹- عدم تسلط بر مفاد آموزشی

 
 

 ۲۰- استعمال دخانیات و مواد مخدر در کلاس - پوشش نامناسب - برخورد توهین‌آمیز با کارکنان یا زبان‌آموز

 
 

 ۲۱- درخواست/ دریافت مبلغ اضافه بر سازمان - درخواست عدم واریز هزینه کلاس از درگاه پرداخت وبسایت - شکایت از قیمت کلاس به زبان‌آموز

 
 

 ۲۲- تأخیر، بدون اطلاع قبلی به پشتیبان - سرباز زدن از تدریس به‌اندازه مدت قانونی جلسه - ثبت نشانی شبکه‌های اجتماعی، وبسایت و... در صفحه استادی نیمکت - خروج زودتر از اتمام کلاس - انجام کارهای دلخواه و شخصی در حین جلسه - انتقاد و شکایت از نیمکت به زبان‌آموز به هر نحوی
 
 

 ۲۳- عدم آپدیت تقویم آموزشی برای حداقل ۱ ماه آینده

 

 

ماده ۴) جبران خسارت

 کلیه اعضا کارگروه انضباطی، پس از بررسی تخلف کاربر استاد و سایر موارد مرتبط، طبق قوانین مصوب جبران خسارت آیین‌نامه انضباطی اساتید که از سمت شرکت در اختیار آنها قرار داده شده است، بنا بر نوع تخلف، به ضمانت اجرا، قطع همکاری و پیگرد قانونی اقدام خواهند کرد. جبران خسارت می‌تواند شامل یکی از انواع یا برخی و یا همه موارد قوانین مصوب جبران خسارت باشد.

 

 تبصره: اعمال یک، برخی و یا تمام ضمانت اجراها به تشخیص کارگروه انضباطی الزامی است و در صورت عدم اجرا، با استاد قطع همکاری دائمی خواهد شد.

 

 

ماده ۵) مقررات تشویقی

تشویق شامل همه کاربران استاد می‌شود که توسط ارزیابی‌های سیستمی و واحد واپایش کیفیت گزارش می‌شود.

 

 تبصره ۱: هیچ یک از امتیازات و تشویقات در نظر گرفته شده، جزئی از وظایف و بدهی‌های شرکت نمی‌باشد.

 

 تبصره ۲: این امتیازات، تنها به کاربر استاد با حساب استادی فعال در نیمکت اعطا می‌گردد.