شرکت ایده گستران علم فردا با نام تجاری نیمکت، جهت ارتقا کمی و کبفی فعالیت ها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به کاربران خود و جهت متعادل و منطقی نمودن نحوه تصمیم گیری نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات کاربران یاهرعمل که برخلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله انچه که در این آیین نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراهای مصوب نسبت به کاربران استاد خاطی به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هرچه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزئی در این آیین نامه قبد گردیده است، اقدام به تصویب آیین نامه انضباطی زیر مینماید.

 

ماده ۱) تعاریف

۱-۱) آیین نامه انضباطی: مجموعه قواعدی که از سمت شرکت جهت رفتار کاربران استاد تنظیم شده است.

۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت که مسئولیت رسیدگی به تخلفات و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرج را دارند.

۱-۳) تخلفات: اعمال و رفتاری که انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر است و مطابق آیین نامه برای آن خسارت تعیین شده است.

۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که جهت رفع آثار بد تخلفات و متنبه کردن متخلف توسط کمیته انضباطی اعمال میگردد و نزد نیمکت محفوظ است.

۱-۵) تشویقات: اقداماتی که باتوجه به ارزیابی های دوره‌‌ای توسط واحد مدیریت کیفیت معرفی و اعمال میگردد.

۱-۶) آیین رسیدگی: مجموعه قواعد و اصولی که برای مدیریت اعمال و رفتار مشمول این این آیین نامه توسط شرکت تایید و تصویب گردیده است.

 

 

ماده ۲) کمیته انضباطی

کمیته انضباطی متشکل از سه نفر نماینده مطابق زیر میباشد:
- مدیرعامل
-مدیر آموزش
- مدیر کنترل کیفیت (خدمات مشتریان)

جلسات کمیته با حضور هر سه نماینده رسمیت یافته و تصمیم متخذه برای استاد، زبان آموز و یا شرکت لازم الاجراست.

 

ماده ۳) تخلفات

تخلفات کاربران استاد نیمکت باتوجه به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به ۳ گروه دسته بندی میگردند که به شرح ذیل میباشد:

تخلفات گروه اول

تخلفات و جرایمی که جنبه جزایی داشته و شرکت علاوه بر جبران خسارت تعیین شده، به اعلام  مراجع قضایی ذیصلاح اقدام مینماید.

۱- مباشرت یا مشارکت در افشاش اسرار حرفه ای و شغلی، اخبار، اطلاعات و آمار مخرمانه به اشخاص حقیقی و حقوقی

 

۲- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در نشر اکاذیب درباره نیمکت

 

۳- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در کلاهبرداری و سواستقاده از نیمکت

 

۴- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در اعمال خشونت آمیز کلامی از جمته فحاشی

 

۵- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب سایر جرایمی که طبق قوانین موضوعه کشور جرم شناخته میشود.

تخلفات گروه دوم

تخلفات عدم رعایت دستورالعمل ها و قوانین اطلاع رسانی شده (به هر نحوی) و آموزش داده شده توسط شرکت.

۶- ایجاد اذیت کلامی برای زبان آموز

 

۷- عدم رعایت شئونات اسلامی

 

۸- ارتباط و یا صحبت خارج از عرف با زبان آموز

 

۹- انجام تبلیغات جهت عرضه و فروش محصولات خود یا دیگری در جلسات آزمایشی یا اصلی

 

۱۰- تماس با زبان آموز و ایجاد مزاحمت

 

۱۱- انتقال جلسه به خارج از پلتفرم برگزاری نیمکت بدون اطلاع به پشتیبانی

 

۱۲- دریافت وجه از زبان آموز بصورت انتقال وجه (کارت به کارت)

 

۱۳- دریافت و یا دادن شماره تماس جهت ارتباط با زبان آموز در خارج از پلتفرم

 

۱۴- مشارکن در ارسال هرزنامه، زبان توهین آمیز، فحاشی، سرقت اطلاعات شخصی و...

 

۱۵- ارائه یا ارسال اطلاعات اشتباه

 

۱۶- برنامه ریزی شروع جلسات هابا زبان آموزان قلابی یا خود

 

۱۷- ارسال اطلاعات تماس شخصی شامل اکانت های شبکه های اجتماعی، آدرس ایمیل/ جیمیل، وبلاگ، وبسایت، نام های کاربری و...

تخلفات گروه سوم

تخلفات عدم رعایت دستورالعمل های کیفیتی ارائه خدمات طی آموزش های اولیه و تکمیلی و عدم توجه به اطلاع رسانی ها و فراخوان های شرکت.

۱۸- میانگین امتیاز پاایین- عدم شرکت در جلسسات بدون اطلاع به پشتیبانی، تعداد لغو بالا جلسات

 

۱۹- عدم تسلط بر مفاد آموزشی

 

۲۰- استعمال دخانیات و مواد مخدر در کلاس- پوشش نامناسب- برخورد توهین آمیز با پرسنل یا زبان آموز

 

۲۱- درخواست/ دریافت مبلغ اضافه بر سازمان- درخواست عدم واریز هزینه کلاس از درگاه پرداخت وبسایت- شکایت از قیمت کلاس به زبان آموز

 

۲۲- تاخیر، بدون اطلاع قبلی به پشتیبان- سرباززدن از تدریس به انداره مدت قاونی جلسه- ثبت آدرس شبکه های اجتماعی، وبسایت و... در صفحه استادی نیمکت- خروج زودتر از اتمام کلاس- انجام کارهای دلخواه و شخصی در حین جلسه- انتقاد و شکاست از نیمکت به زبان آموز به هر نحوی

۲۳- عدم آپدیت تقویم آموزشی برای حداقل ۱ ماه آینده


ماده ۴) جبران خسارت

کلیه اعضا کمیته انضباطی، پس از بررسی تخلف کاربر استاد و سایر موارد مرتبط، طبق قوانین مصوب جبران خسارت آیین نامه انضباطی اساتید که از سمت شرکت در اختیار آنها قرار داده شده است، بنابر نوع تخلف، به ضمانت اجرا، قطع همکاری و پیگرد قاونی اقدام خواهند کرد. جبران خسارت میتواند شامل یکی از انواع یا برخی ویا همه موارد قوانین مصوب جبران خسارت باشد.

تبصره: اعمال یک، برخی و یا تمام ضمانت اجراها به تشخیص کمیته انضباطی الزامیست و درصورت عدم اجرا، با استاد قطع همکاری دائمی خواهد شد.

 

 

ماده ۵) مقررات تشویقی

 تشویق شامل همه کاربران استاد میشود که توسط ارزیابی های سیستمی و واحد کنترل کیفیت گزارش میشود.

 

تبصره ۱: هیچ یک از امتیازات و تشویقات در نظر گرفته شده، جزئی از وظایف و بدهی های شرکت نمیباشد.

تبصره ۲: این امتیازات، تنها به کاربر استاد با حساب استادی فعال در نیمکت اعطا میگردد.