دوره فشرده تقویت مهارت شنیداری (LISTENING)

۶ جلسه گروهی  ۱۵ نفره
انگلیسی
سطح B1
۶۰ دقیقه
۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها