جمع بندی تخصصی کنکور زبان ۱۴۰۳ - گروه ۲ ( سراسری - نوبت دوم )

۱۴ جلسه گروهی  ۱۰ نفره
انگلیسی
سطح B2
۱۸۰ دقیقه
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها