جمع بندی تخصصی و فشرده کنکور زبان ۱۴۰۳ ( سراسری - نوبت دوم )

۲۰ جلسه گروهی  ۱۰ نفره
انگلیسی
سطح B2
۱۲۰ دقیقه
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها