تدریس تلفظ و لسینینگ برای درک فیلمها

۱۵ جلسه گروهی  ۱۵ نفره
انگلیسی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها