مکالمه و نوشتار ترکی فشرده (سطح پایه)

۱۰ جلسه خصوصی
ترکی
سطح A1
۶۰ دقیقه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها