دوره HSK1

۱۲ جلسه خصوصی
چینی
سطح A1
۹۰ دقیقه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه‌ها